Een vastgoedlening is bestemd voor vastgoedinvesteerders en is niet door iedereen aan te vragen. Je bent ‘pas’ een vastgoedinvesteerder als je tenminste twee jaar beleggingservaring hebt. Is dat voor jou het geval? Dan biedt een vastgoedlening de mogelijkheid om actief op investeringskansen in te kunnen spelen. In dit artikel wordt ingegaan op wat een vastgoedlening precies is en wanneer je ervoor in aanmerking komt.

Wat is een vastgoedlening?

Een vastgoed lening helpt jou als vastgoedinvesteerder door kortlopend een overbruggend geldbedrag te verstrekken om beleggingspanden mee te kunnen financieren. Waar de financiering van vastgoed normaal gesproken enige tijd op zich kan laat wachten, biedt een vastgoed financiering direct financiële duidelijkheid. Op die manier wordt de ruimte gecreëerd om interessante beleggingskansen te kunnen grijpen, zodra ze zich voordoen.

Aanvraag vastgoedlening

De aanvraag van een vastgoedlening gebeurt via een (online) kredietverstrekker. Doorgaans geldt een looptijd van tussen de 3 en 24 maanden en geldt een maximaal leenbedrag van € 1.000.000 per UBO. 

Leenvoorstel

De aanvraag van een vastgoedlening wordt binnen 24 uur beoordeeld door de kredietverstrekker. Deze biedt jou vervolgens een (vrijblijvend) leenvoorstel.

Uitbetaling geldbedrag

Als jij akkoord gaat met het leenvoorstel, wordt het geldbedrag al binnen enkele werkdagen op je bankrekening gestort. Doorgaans dient het leenbedrag aan het einde van de looptijd in één keer te worden afgelost. Je betaalt tijdens de gehele looptijd van de vastgoedlening een vast rentebedrag.

Wanneer kom je voor een vastgoedlening in aanmerking?

Een vastgoedlening is bestemd voor vastgoedinvesteerders. De kredietverstrekker stelt een aantal eisen aan vastgoedinvesteerders, om zich ervan te kunnen verzekeren dat het geleende geldbedrag daadwerkelijk door de vastgoedinvesteerder afgelost kan worden.

  • De vastgoedonderneming dient ingeschreven te staan als officiële vastgoedonderneming en tenminste 2 jaar te bestaan.
  • De vastgoedlening wordt verstrekt tot een maximale loan-to-value ratio van 70% en tot aan het maximale leenbedrag van €1.000.000 per UBO.
  • De vastgoedinvesteerder dient de getekende koopakte van het vastgoedobject, het actuele taxatierapport, de UBO verklaring, de actuele aangifte inkomstenbelasting van diens vastgoedonderneming en de hypotheekakte aan de kredietverstrekker te verstrekken.